Business Innovation Programs (BIP) je neprofitna organizacija koja doprinosi stvaranju novih radnih mesta, te pomaže u osnaživanju stručnjaka na polju ekonomskog razvoja. Aktivnosti BIP-a se zasnivaju na principima tržišne ekonomije i oslanjaju se na prenošenje dokazano dobrih preduzetničkih praksi.

BIP je organizacija koja, za potrebe svakog od svojih projekata, povezuje stručnjake i partnere koji poseduju odgovarajuća  znanja i veštine.

BIP filozofija je da obuči i sertifikuje lokalne trenere te da prilagodi programe lokalnim uslovima.

BIP programe najvećim delom finansiraju vlada Kraljevine Norveške, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Delegacija Evropske Unije u Srbiji, kao i drugi donatori.

BIP je svojevremeno bio deo mreže BIP Norway, s kojim i danas ima tesnu saradnju. BIP Norway sprovodi projekte u Bosni i HercegoviniHrvatskojSrbijiKosovuCrnoj Gori i u Iraku.

Ovde možete preuzeti naš profil organizacije i referenc listu.