Podrška MSPP
Naziv projekta Opis projekta Donator/Referenca

Socijalno bankarstvo

2016-

 

Cilj projekta je razvoj i implementacija inovativnih izvora finansiranja za započinjanje i razvoj poslovanja mladih firmi u Srbiji. U saradnji sa Erste bankom iz Srbije, kroz projekat je razvijen program Korak po korak, koji podržava početnike u biznisu kroz finansijsku i tehničku pomoć za unapređenje i rast poslovanja. Projekat podržava i Evropski investicioni fond kroz garanciju od 5 miliona eura.

 

Erste Stiftung

 

Tehnička i finansijska pomoć MSPP u Obrenovcu nakon poplava

2014-2016.

Vrednost projekta: 589.334 eur

 

 

Cilj projekta je bio da se obezbedi tehnička i finansijska pomoć za mala i srednja preduzeća i preduzetnike iz Obrenovca koja su pretrpela štetu u poplavama u maju 2014. godine. Rezultati projekta su:

·        Organizovano 20 treninga za izradu biznis planova i planova oporavka za ukupno 427 preduzeća,

·        Uspostavljena grant šema i dodeljena 174 granta za oporavak i unapređenje poslovanja

·        Uspostavljen „help-desk“ i drugi instrumenti tehničke podrške.

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Program rasta

2010 – 2011

Vrednost Projekta: 45.000 eur

Cilj projekta je bio da se podrži rast i razvoj postojećih malih kompanija. U projektu je učestvovalo 26 kompanija u kojima je primenjivana sertifikovana BIP GROWTH metodologija. Okosnica metodologije je peer-to-peer učenje, terenski rad i stručno savetovanje kompanija koje su bile korisnice Projekta. Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške

Pokreni posao

2008 – 2009

Vrednost projekta:

490.000 eur

Cilj projekta je bio unapređenje kapaciteta relevantnih stejkholdera koji se bave omladinskim preduzetništvom. Na projektu je učestvovalo 14 institucija za podršku biznisu, 21 trener/konsultant, 746 mladih preduzetnika; organizovana su 42 treninga, 152 nove kompanije su formirane i 198 novih radnih mesta je kreirano u roku od 6 meseci od završetka Projekta.

Bilateralni projekt  Norveška – Srbija

 

Ministarstvo spljnih poslova Kraljevine Norveške, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Unapređenje zapošljivosti mladih i učeničko preduzetništvo
Naziv projekta Opis projekta Donator/Referenca

Education to Employment E2E

2016-

Vrednost projekta: 6,7 miliona CHF

Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti mladih u 5 pilot gradova u Srbiji, kroz unapređenje veština i iskustva u skladu sa potrebama poslodavca. Projekat je baziran na pristupu učenja na radnom mestu (Work Based Learning) i definisanja profila kompetencija za pojedinačna radna mesta (SKA methodology).

Swiss Development and Cooperation – IP consult

 

Razvoj učeničkog preduzetništva u srednjim školama u Srbiji

2013 – 2014

Vrednost projekta:  56.000 eur

Projekat je predstavljao nastavak sistema preduzetničkog obrazovanja u srednjim školama u Srbiji kroz unapeđenje ljudskih resursa i zakonskog okvira, kao i povećanu međusektosku saradnju. U projektu su učestvovala 33 nastavnika, kao i 208 učenika koji su osnovali 40 učeničkih kompanija. Projekt je obuhvatio i incijativu zagovaranja unapređenja okvira za preduzetničko obrazovanje i stvaranje Mreže nastavnika i direktora koji sprovode preduzetništvo u srednjim školama širom Srbije. Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Prekogranično preduzetništvo mladih

2012 – 2013

Vrednost projekta:  154.000 eur

Cilj projekta je bio povećanje kapaciteta za preduzetništvo i promocija preduzetništva mladih u prekograničnom regionu Srbije i Crne Gore (Raški i Moravički okrug i Severna Crna Gora). Projekt je obuhvatio 10 srednjih škola, 20 nastavnika i 220 učenika koji su osnovali 41 kompaniju.

 

Delegacije Evropske Unije u Srbiji i Crnoj Gori

Program učeničkog preduzetništva

2011 – 2012

Vrednost projekta: 58.850 eur

Cilj projekta je bio da doprinese povećanju samozapošljavanja i stvaranju novih radnih mesta, te osnivanju malih i srednjih preduzeća kroz razvoj preduzetničkog duha mladih u Republici Srbiji.

 

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Program učeničkog preduzetništva

2003 – 2011

Vrednost projekta: 75.000  eur godišnje

Cilj projekta je bio da se povećaju kapaciteti za preduzetništvo i promoviše preduzetnički duh među učenicima srednjih škola u Srbiji. Tokom 8 godina trajanja Projekta, obučeno je ukupno 441 nastavnika, oko 6.500 učenika je prošlo kroz program i formiralo 1.387 učeničkih kompanija.

 

Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

 

Razvoj pčelarstva
Naziv projekta Opis projekta Donator/Referenca

Proizvodnja meda  – izvozna šansa Braničevskog okruga

2013 – 2014

Vrednost projekta: 98.000 eur

Ovaj projekt je bio finansian od strane Ambasade Norveške u Beogradu i 6 opština Braničevskog okruga. Cilj mu je bio da doprinese povećanju porizvodnje i izvoza meda iz Braničeva kroz povećanje stručnosti i proizvodnih kapaciteta postojećih proizvođača, te kroz podršku mladima i početnicima u pčelarstvu. Projekt je obuhvatio aktivnosti kao što distribucija košnica, pčelarske obuke i seminari, seminari iz biznis planiranja, selekcija matica, mentoring pčelara, te promotivne aktivnosti. Kroz Projekt je obučeno 113 naprednih pčelara i 82 pčelara početnika, te distribuirano 789 košnica pčelarima.

 

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu
Socijalna inkluzija
Naziv projekta Opis projekta Donator/Referenca

Ovde smo zajedno, Evropska podrška za inkluziju Roma

2014 – 2016

 

Projekat „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“, vredan 4,8 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS u Srbiji, podržava sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji.

Cilj projekta je da se obezbedi konkuentnost i održivost romskih biznis inicijativa, kao i promocija i asistencija daljem zapošljavanju Roma. Korisnici Projekta su 18 preduzeća koja su osnovana od strane Roma, ili zapošljavaju Rome, kojima je dodeljena finansijska i konsultantska pomoć. Planirani rezultati obuhvataju konsultantsku i mentorsku pomoć navedenim preduzećima, kao i promociju mogućnosti za zapošljavanje  Roma u Srbijji.

 

Organizacija za ervopsku bezbednost i saradnju, OEBS

 

 

 

 

Različiti – jednako važni

2013 – 2014

Vrednost projekta: 117.000 eur

Cilj projekta je unapređenje rada organizacija civilnog društva koje se bave problemima ranjivih grupa kroz obezbeđivanje radnog prostora i unapređenje kapaciteta zaposlenih.  Tokom projekta, stvorena je Mreža organizacija za socijalnu inkluziju u Požegi – GASI, a 6 organizacija dobilo je prostor za rad u objektu koji je na korišćenje obezbedila Opština Požega. Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu