UČENIČKO PREDUZETNIŠTVO

BIP je školske 2002./2003. godine započeo sa implementacijom koncepta Učeničkog preduzetništva zasnovanog na norveškom modelu i prilagođenog lokalnim uslovima u u Srbiji. Program UP se sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji, a odobren je i podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Učeničko preduzetništvo je program za uključivanje učenika u razvoj stvarnih kompanija, sa stvarnim proizvodima i novcem za vreme trajanja njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Program se zasniva na konceptu učenje kroz rad – učenici kroz Program, pod nadzorom posebno obučenih profesora-mentora, stvaraju kompaniju, razvijaju je i zatvaraju u toku jedne godine. Proučavajući čitav životni ciklus preduzeća uče kako da se nose sa problemima, preprekama i uspesima. Osnovna ideja je podsticanje preduzetničkog duha, a najvažniji rezultat Programa je otvaranje mogućnosti samozapošljavanja mladima po završetku školovanja. Glavni cilj Programa je da se podstakne razvoj preduzetničkog okruženja što će motivisati mlade ljude na izgradnju vlastite budućnosti.

CILJ programa Učeničko Preduzetništvo (UP) je da pruži mladima neophodno bazično znanje i iskustvo u osnivanju i vođenju pravih preduzeća, što podrazumeva vršenje različitih poslovnih aktivnosti, proizvodnju stvarnih proizvoda, odnosno pružanje usluga i – što je posebno značajno – uz što je manje moguće simuliranja poslovanja i u obimu koji je primeren srednjoškolskom uzrastu.

UČENICI kroz Program dobijaju priliku da razviju svoje preduzetničke veštine poput sticanja samopouzdanja i samoinicijative, vežbanja timskog rada, kao i usvajanja metoda za planiranje budućnosti. Učenička preduzeća se kroz aktivnosti poput sajma i letnjeg kampa učeničkog preduzetništva upoznaju sa konkurentima i saradnicima iz drugih gradova i zemalja, te razmenjuju iskustva i stiču nove kontakte.

Ova preduzeća će biti učeničke firme koje će okolina prihvatiti kao školski projekat obrazovnog karaktera. Učenici moraju osetiti da poseduju kompaniju, da ostvaruju svoju ideju, i tada postaju motivisani. Rezultat nije toliko važan kao proces. Ovaj proces će:

  • pomoći razvoju učeničkih preduzetničkih veština, samopouzdanja i samouverenja,
  • pomoći stvaranju preduzetničke kulture i podstaći preduzetničke aktivnosti,
  • pomoći mladim ljudima da odgovore na promenljivu situaciju zapošljavanja podstičući njihovu inicijativu.

NASTAVNICI-mentori su najvažniji elemet uspeha Programa, jer povezuju sistem obrazovanja sa svetom biznisa kroz rad sa učeničkim preduzećima. Tipičan nastavnik-mentor je zainteresovan da unapredi svoje nastavne metode, da se uključi u procese celoživotnog učenja i usavršavanja, te da pomogne ekonomski razvoj svoje lokalne zajednice. Tokom sprovođenja Programa u školi nastavnici-mentori prolaze kroz obuku za vođenje učeničkog preduzeća, te od stručnih saradnika dobijaju podršku u mentoringu učeničkih preduzeća.

UČENIČKA KOMPANIJA

Koncept učeničke kompanije podrazumeva da učenici znanja i veštine iz oblasti preduzetništva stiču formiranjem kompanija, u kojima „rade“ u toku jedne školske godine. Kompanije se formiraju na početku školske godine, i do kraja te godine učenici prolaze sve korake rada stvarne kompanije. To podrazumeva, da oni sami organizuju rad u svojoj kompaniji, sami se opredeljuju za svoju poslovnu ideju, istražuju tržište, sastavljaju biznis plan, izrađuju proizvod/uslugu, osmišljavaju marketing i promociju svoje kompanije, i sami prodaju svoje proizvode/usluge. Sve ove korake oni prolaze uz podršku i pomoć obučenih nastavnika-mentora, koji učenicima daju savete i pomoć u realizaciji planiranih aktivnosti. Sav eventualni profit koji steknu prodajom svojih proizvoda/usluga, učenici jedne kompanije dele između sebe. Učeničkoj kompaniji profit nije primarni cilj – one predstavljaju školski projekat obrazovnog karaktera.

STRATEGIJA RAZVOJA UČENIČKOG PREDUZETNIŠTVA

VIZIJA

Srednja škola u Srbiji je sredina naklonjena preduzetništvu koja stvara nove generacije učenika sposobnih ne samo da razumeju društvo u kojem žive, već i da ga menjaju i razvijaju kroz korišćenje prilika u ekonomskom, socijalnom i kulturnom kontekstu.

MISIJA

Mi motivišemo i podržavamo obrazovne institucije, opštine, civilni sektor i relevantne donosioce odluka da profilišu preduzetništvo kao obrazovni cilj i strategiju obučavanja, uz saradnju sa poslovnim sektorom i drugim zainteresovanim stranama u lokalnoj zajednici.

Tokom rada na razvoju učeničkog preduzetništva u Srbiji, tim BIP-a u saradnji sa saradnicima iz različitih organizacija uključenih u proces je razvio različita dokumenta kako bi stvorio uslove za sprovođenje i razvoj programa.

Prirucnik za nastavnike

Prirucnik za ucenike

UK u Srbiji Izazovi i Sanse

Uticaj Programa učeničkog preduzetništva Business Innovation Programs na zapošljivost i stvaranje novih radnih mesta – Istraživanje i izveštaj

Prekogranično preduzetnistvo mladih Brošura

Studija o uvođenju preduzetničkog učenja u srednjoškolsko obrazovanje u Srbiji i Crnoj Gori

Manual for organization of Entrepreneurship fair