13.09.2017.

ODLUKA

o objavljivanju nabavke u okviru projekta i imenovanju članova komisije za donošenje odluke

„Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“

Realizaciju projekta, finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu,
www.norway.no/en/serbia

 

Udruženje građana „Business Innovation Programs“ sa sedištem u Beogradu, Kneginje Zorke 11a, dana 02.09.2017. godine donosi odluku o objavljivanju NABAVKE 04/2017 u okviru projekta „Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“:

Broj budžetske linije Naziv aktivnosti Količina:

BROJ RADNIH SATI

5.6 Izrada web orijentisanog softvera – interaktivne baze podataka za muzej
Projektovanje:

Intervju i upoznavanje potreba i zahteva klijenta
Koncipiranje baze podataka
Projektovanje informacionog sistema

 

4

2

2

Dizajn korisničkog interfejsa:

Izrada 3 inicijalna dizajna korisničkog interfejsa

Izmene na dizajnu korisničkog interfejsa

Dizajn unutrašnjih stranica korisničkog interfejsa

Izmene na dizajnu unutrašnjih stranica

Koncipiranje animacija

Izvoz grafičkih elemenata za potrebe programiranja

 

18

3

12

3

2

2

Front-end programiranje:

Povezivanje front-end i back-end

Kreiranje stranice pretrage

Kreiranje stranice rezultata pretrage

Kreiranje stranice profila korisnika

Kreiranje stranice za dostavljanje dokumentacije

Kreiranje animacija u javascript-u

 

4

8

8

8

8

12

Back-end programiranje:

Izrada modula za upravljanje korisnicima

Izrada modula za upravljanje profilima

Izrada modula za upravljanje dokumentima

Izrada modula za upravljanje foto i video materijalima

Izrada modula za upravljanje lokacijama

Izrada modula za upravljanje događajima

Postavljanje administracionog panela

 

8

24

24

16

16

24

8

Testiranje:

Testiranje administracionog panela i pratećih modula

Testiranje front-end koda

Terensko testiranje

 

1

1

2

Implementacija i obuka:

Postavljanje aplikacije na server

Podešavanje servera

Podešavanje domena

Blokiranje IP adresa i autentifikacija

Instaliranje analitike

Puštanje aplikacije u rad

Obuka za korišćenje administrativnog panela aplikacije

 

2

2

2

4

2

2

4

Održavanje tokom 12 meseci 24

***Potpunu konkursnu dokumentaciju u vezi sa realizacijom ove odluke možete preuzeti ovde ili sa stranice Preuzmi.

 

Dinamika realizacije aktivnosti po osnovu ove odluke:

 1. Objavljivanje konkursa 13. septembra 2017. godine – slanje odluke i konkursne dokumentacije i objavljivanje poziva za prikupljanje ponuda na internet adresi www.bips.rs
 2. Prikupljanje ponuda od strane ponuđača do 12.00, 20. septembra 2017. godine.
 3. Otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika, donošenje odluke 20. septembra 2017. godine.
 4. Slanje e-mailom zapisnika i odluke o izboru svim ponuđačima, 21. septembra 2017. godine.
 5. Zaključivanje ugovora sa izabranim ponuđačima u roku оd 7 dana od dana slanja odluke o izboru ponuđača, najkasnije do 28. septembra 2017. godine.

 

Uvažavajući procedure vezane za proces nabavki u sklopu preuzetih obaveza od strane Donatora i plan implementacije projekta sa jasnim aktivnim učešćem partnera na projektu, BIP je u svojstvu nosioca projekta odlučio da članovi komisije koji će učestvovati u otvaranju ponuda, sačinjavanju zapisnika i donošenju odluke biti:

 

 1. Bratislav Dobrić, asistent na projektu ispred BIP-a, predsednik komisije
 2. Vladimir Dobi, menadžer projekta ispred BIP-a, član komisije
 3. Svetislav Budić, član predsedništva Norveškog društva, član komisije

 

29.08.2017.

ODLUKA

o objavljivanju nabavke i imenovanju članova komisije za donošenje odluke u okviru projekta

„Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“

Realizaciju projekta, finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu,
www.norway.no/en/serbia

 

Udruženje građana „Business Innovation Programs“ sa sedištem u Beogradu, Kneginje Zorke 11a, dana 21.08.2017. godine donosi odluku o objavljivanju NABAVKE 03/2017 u okviru projekta „Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“:

Broj budžetske linije Naziv aktivnosti Količina
3.6 Izrada drvenih izložbenih panoa:
a. Pano, dimenzija 144x162cm sa ramom
Materijal: duglazija, farbanje uljanom bojom,
sa montažom;
10 komada
b. Pano, dimenzija 99x162cm sa ramom
Materijal: duglazija, farbanje uljanom bojom
sa montažom;
6 komada
c. Pano, dimenzija 138x161cm sa ramom
Materijal: duglazija, farbanje uljanom bojom
sa montažom;
8 komada
d. Pano, dimenzija 108x161cm sa ramom
Materijal: duglazija, farbanje uljanom bojom,
sa montažom;
4 komada
e. Pano, dimenzija 99.5x161cm sa ramom
Materijal:duglazija , farbanje uljanom bojom,
sa montažom;
6 komada
f. Pano, dimenzija 103x117cm sa ramom
Materijal: duglazija, farbanje uljanom bojom,
sa montažom;
4 komada
g. Pregradni pano sa integrisanim vratima, dimenzija visina 4.5m, širina 5m, debljina 10 cm;

vrata dimenzija visina 2.2m, širina 1 m, sa okovima
Materijal: duglazija, farbanje uljanom bojom,
sa montažom;

1 komad

Potpunu konkursnu dokumentaciju u vezi sa realizacijom ove odluke moguće preuzeti ovde ili sa stranice Preuzmi.

 Dinamika realizacije aktivnosti po osnovu ove odluke:

 1. Objavljivanje konkursa 29. avgusta 2017. godine – slanje odluke i konkursne dokumentacije u štampanom obliku usled specifičnih okolnosti za potencijane ponuđače i objavljivanje poziva za prikupljanje ponuda na internet adresi www.bips.rs
 2. Prikupljanje ponuda od strane ponuđača do 12.00, 05. septembra 2017. godine.
 3. Otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika, donošenje odluke 06. septembra 2017. godine.
 4. Slanje e-mailom zapisnika i odluke o izboru svim ponuđačima, 07. septembra 2017. godine.
 5. Zaključivanje ugovora sa izabranim ponuđačima u roku оd 7 dana od dana slanja odluke o izboru ponuđača, najkasnije do 14. septembra 2017. godine.

Uvažavajući procedure vezane za proces nabavki u sklopu preuzetih obaveza od strane Donatora i plan implementacije projekta sa jasnim aktivnim učešćem partnera na projektu, BIP je u svojstvu nosioca projekta odlučio da članovi komisije koji će učestvovati u otvaranju ponuda, sačinjavanju zapisnika i donošenju odluke biti:

 1. Bratislav Dobrić, asistent na projektu ispred BIP-a, predsednik komisije
 2. Vladimir Dobi, menadžer projekta ispred BIP-a, član komisije
 3. Svetislav Budić, član predsedništva Norveškog društva, član komisije

 

24.08.2017.

Nova izložba u Muzeju Norveške kuće

Projekat „Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“ koji finansira Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji je počeo da se realizuje.

Na osnovu ranijeg dogovora uprava oba društva prijateljstva, administriranje projektom povereno je organizaciji BIP (Business Inovation Programs Serbia), koja je i ranije u saradnji sa društvima prijateljstva Srbije i Norveške vodila velike projekte „Omladinskog preduzetništva“, „Pčelarstva u Braničevskom okrugu“, obnovu radnji i malih preduzeća posle poplave u Obrenovcu i dr.

Tokom proteklih nekoliko dana intenzivirani su radovi na pripremi nove postavke a paralelno sa tim demontirana je stara izložba i počeli su i prvi tehnički radovi na samom prostoru muzeja.

Istoričar Michael Stokke, istraživač iz Narvik centra, Milan Koljanin, istoričar iistraživač iz Instituta za savremenu istoriju i Radoš Gačić iz Kulturnog centra iz G. Milanovca su koristeći rezultate iz prethodne dve faze projekta i nova saznanja, sačinili okvir tema i epoha koje će muzej obuhvatiti i pregledali arhivsku građu koja je do sada prikupljenja. Arhivska građa podrazumeva veliki broj dokumenata, fotografija, video zapisa itd. Tokom realizacije projekta ova građa će biti u potpunosti digitalizovana i prezentovana posetiocima muzeja na srpskom i norveškom jeziku, delom na panelima, a u potpunosti u bazi podataka Muzeja.

Tehnički radovi koji su takođe započeti odnose se na razmontiranje stare postavke muzeja.  Muzej Rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca je preuzeo  odgovornost da sve što je činilo staru postavku adekvatno arhivira u svom prostoru. Nakon što su dobijena tumačenja donatora i revizora projekta u vezi sa neophodnim procedurama oko sprovođenja tendera, u narednom periodu će biti organizovani tenderi za adaptaciju i opremanje prostora prema nacrtima novog izgleda muzeja. Muzej će nakon rekonstrukcije biti opremljen savremenom kompjuterskom opremom, velikim touch-screen monitorima, savremenim osvetljenjem i panelima na kojima će biti prezentovane teme koje hronološki prate život interniraca.

Na posebnom sastanku na kome su prisustvovali svi partneri na Projektu, Rolf Fjelestad, predsednik Društva prijateljstva Norveška-Zapadni Balkan iz Norveške, Dragan Marković, generalni sekretar Norveškog društva u Srbiji i Bratislav Dobrić, predstavnik BIP-a, potvrđeno je da se Projekat sprovodi u skladu sa planiranom dinamikom i principima dobre prakse i dogovoreno je da će se tokom projekta posebna pažnja posvetiti vidljivosti muzeja kroz grafičko rešenje buduće postavke i internet prezentacije sa određenim idejama koje potiču i sa obeležavanja 75-to godišnjice Krvavog puta u Norveškoj. S tim u vezi, održan je i sastanak sa predsednikom opštine Gornji Milanovac, Dejanom Kovačević, kome je predstavljen projekat i sa kojim se pored ostalog razgovaralo i o angažovanju kustosa muzeja Rudničko-takovsog kraja u Norveškoj kući, kao i o zajedničkoj izradi marketing-plana za popularizaciju Takovskog kraja i nove postavke muzeja u Norveškoj kući u saradnji sa TO Gornji Milanovac.

Obzirom da je proces obezbedjivanja sredstava za rekonstrukciju trajao duže od očekivanog, BIP će zajedno sa partnerima intenzivno raditi na izvodjenju ovog projekta i na 30-to godišnjem jubileju Norveške kuče, 30.09.2017. predstaviti  izložbu u fazi do koje se tada bude realizovala.

 

22.08.2017.

ODLUKA

o objavljivanju nabavke u okviru projekta i imenovanju članova komisije za donošenje odluke

„Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“

Realizaciju projekta, finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu,
www.norway.no/en/serbia

 

Udruženje građana „Business Innovation Programs“ sa sedištem u Beogradu, Kneginje Zorke 11a, dana 14.08.2017. godine donosi odluku o objavljivanju NABAVKE 02/2017 u okviru projekta „Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“:

Broj budžetske linije Naziv aktivnosti
3.5 Izrada novih elektroinstalacija sa demontažom postojeće istalacije
3.7 LED rasveta i montaža

***Potpunu konkursnu dokumentaciju u vezi sa realizacijom ove odluke moguće preuzeti ovde ili sa stranice Preuzmi.

Dinamika realizacije aktivnosti po osnovu ove odluke:

 1. Objavljivanje konkursa 22. avgusta 2017. godine – slanje odluke i konkursne dokumentacije putem e-maila i objavljivanje poziva za prikupljanje ponuda na internet adresi www.bips.rs
 2. Prikupljanje ponuda od strane ponuđača do 12.00, 29. avgusta 2017. godine.
 3. Otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika, donošenje odluke 31. avgusta 2017. godine.
 4. Slanje e-mailom zapisnika i odluke o izboru svim ponuđačima, 01. septembra 2017. godine.
 5. Zaključivanje ugovora sa izabranim ponuđačima u roku оd 7 dana od dana slanja odluke o izboru ponuđača, najkasnije do 08. septembra 2017. godine.

Uvažavajući procedure vezane za proces nabavki u sklopu preuzetih obaveza od strane Donatora i plan implementacije projekta sa jasnim aktivnim učešćem partnera na projektu, BIP je u svojstvu nosioca projekta odlučio da članovi komisije koji će učestvovati u otvaranju ponuda, sačinjavanju zapisnika i donošenju odluke biti:

 1. Bratislav Dobrić, asistent na projektu ispred BIP-a, predsednik komisije
 2. Vladimir Dobi, menadžer projekta ispred BIP-a, član komisije
 3. Svetislav Budić, član predsedništva Norveškog društva, član komisije

 

10.08.2017. 

ODLUKA

o objavljivanju nabavke u okviru projekta i imenovanju članova komisije za donošenje odluke

„Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“

Realizaciju projekta, finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu,
www.norway.no/en/serbia

 

Udruženje građana „Business Innovation Programs“ sa sedištem u Beogradu, Kneginje Zorke 11a, dana 03.08.2017. godine donosi odluku o objavljivanju NABAVKE 01/2017 u okviru projekta „Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“:

 

Broj budžetske linije Naziv aktivnosti Količina
3.1 Desktop računar:

Procesor: pentium 5,

Memorija: min 8 GB;

Hard disk: min 1 TB;

Grafička karta: integrisana

Zvučna karta: integrisana

Optički uređaj: DVD-RW;

Napajanje: 550W

Monitor: veličina min 21 inch, rezolucija min 1600×900;

Tastatura;

Miš;

Operativni sistem;

1 kom
3.2 Touch screen w/HD sa softverom 32 inch, sa kompjuterskim modulom, sa instalacijom/montažom 7 kom
3.3 Televizor:

Dijagonala: min 65 inch;

Rezolucija: min 1920×1080;

SMART TV;

Integrisan WiFi;

2 kom
3.4 Skener do dimenzije A3 1 kom
3.8 Klima uređaj 12000 BTU, split sistem, sa ugradnjom 2 kom

***Konkursnu dokumnetaciju u vezi sa realizacijom ove odluke možete preuzeti ovde ili sa stranice Preuzmi.

Dinamika realizacije aktivnosti po osnovu ove odluke:

 1. Objavljivanje konkursa 10. avgusta 2017. godine – slanje odluke i konkursne dokumentacije putem e-maila i objavljivanje poziva za prikupljanje ponuda na internet adresi www.bips.rs
 2. Prikupljanje ponuda od strane ponuđača do 12.00, 18. avgusta 2017. godine.
 3. Otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika, 22. avgusta 2017. godine.
 4. Slanje e-mailom zapisnika i odluke o izboru svim ponuđačima, 24. avgusta 2017. godine.
 5. Zaključivanje ugovora sa izabranim ponuđačima u roku оd 7 dana od dana slanja odluke o izboru ponuđača, najkasnije do 31. avgusta 2017. godine.

Uvažavajući procedure vezane za proces nabavki u sklopu preuzetih obaveza od strane Donatora i plan implementacije projekta sa jasnim aktivnim učešćem partnera na projektu, BIP je u svojstvu nosioca projekta odlučio da članovi komisije koji će učestvovati u otvaranju ponuda, sačinjavanju zapisnika i donošenju odluke biti:

 1. Bratislav Dobrić, asistent na projektu ispred BIP-a, predsednik komisije
 2. Vladimir Dobi, menadžer projekta ispred BIP-a, član komisije
 3. Svetislav Budić, član predsedništva Norveškog društva, član komisije

 

12.07.2017. godine

U sredu 11.07.2017. godine, BIP je započeo implementaciju projekta „Rekonstrukcija i renoviranje postavke muzeja u Gornjem Milanovcu“, koji finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, preko Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Cilj projekta je da se održi zajedničko sećanje Srbije i Norveške na Drugi svetski rat kroz modernizaciju Muzeja u Gornjem Milanovcu. Tokom projekta biće izvršena fizička rekonstrukcija i renoviranje muzeja, a postavka Muzeja će biti modernizovana kako bi posetiocima ponudila istorijski tačan i nepristrasan prikaz veza koje su se formirale između Srbije i Norveške tokom Drugog svetskog rata. Projekat predstavlja treću fazu inicijative koju su pokrenuli Norveško društvo u Srbiji i Društvo prijateljstva Norveška – Zapadni Balkan u sklopu obeležavanja 30. godišnjice izgradnje Norveške kuće.

 

22.12.2016. godine

Business Innovation Programs Srbija u okviru projekta “Smart Start” – Podrška uticaju civilnog društva kroz socijalno preduzetništvo i inovacije

 Od 13. do 15. decembra 2016. godine Business Innovation Programs  Srbija učestvovao je na prvom regionalnom  sastnaku u okviru projekta ”Smart Start” održannom  u Zagrebu u organizaciji CEDRA-e (Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj). Sastanak je održan nakon završetka prve faze projekta i okupio je 15 predstavnika  organizacija ciivilnog društva, od 100 selektovanih, iz 5 zemalja u kojima se projekat sprovodi.

Cilj sastanka je bio detaljnije upoznavanje OCD-a sa aktivnostima koje slede na projektu  kao i ukazivanje na značaj socijalnog preduzetništva za društvo kao i za OCD. U prilog tome učesnici su imali mogućnost da čuju iskustva 4 socijalna preduzeća iz Hrvatske, dobiju korisne savete i prepoznaju  mogućnosti za buduću saradnju kroz umrežavanje.

Sastanak je održan u zagrebačkom Impact HUB-u, koji je predstavljen kao jedan od primera socijalnog preduzeća.

Pored njih svoj rad su prezentovala sledeća socijalna preduzeća:

 1. http://act-grupa.hr

2. http://www.roda.hr

3. https://www.facebook.com/otvorenokamensko/

 

5.12.2016. godine

BUSINESS INNOVATION PROGRAMS I ERSTE BANKA – LANSIRAN PROGRAM PODRŠKE STARTAPIMA, SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA I CIVILNOM DRUŠTVU KOJI SPROVODI 

 • Edukativna, finansijska i mentorska podrška startapima i socijalnim preduzećima u Srbiji počinje 5. decembra
 • U narednih pet godina biće plasirano 4,7 miliona evra za oko 800 startapa i socijalnih preduzeća iz Srbije; potpisan ugovor o garancijama sa EIF-om
 • U 2017. i 2018. godini uvođenje sveobuhvatne podrške organizacijama civilnog društva i licima u riziku od siromaštva
 • Cilj programa u CIE: da do 2019. godine pomogne da se u CIE otvori 5.000 novih radnih mesta, obezbedi finansiranje za 500 socijalnih preduzeća i poboljša finansijska stabilnost 25.000 ljudi u riziku od siromaštva
   

Evropski investicioni fond (EIF) i Erste Banka Srbija 22.11.2016. godine potpisali su ugovor o garancijama, sa ciljem podrške mikro-preduzećima u Srbiji u okviru EU Programa za zapošljavanje i socijalnu inovaciju (EaSI). Ugovor će pokriti kreditni portfolio od 4,7 miliona evra za približno 850 srpskih mikro-preduzeća, koja će moći da imaju koristi od kredita po atraktivnim uslovima, bez obezbeđivanja dodatnih garancija. Prijavljivanje za mikro-kredite biće moguće od 5. decembra ove godine.

Ovo je prvi korak u realizaciji programa socijalnog bankarstva „Korak po korak“ u Srbiji, koji je Erste Grupa pokrenula u centralnoj i istočnoj Evropi (CIE) i Austriji, kako bi podržala klijente koji su tradicionalno nedovoljno obuhvaćeni bankarskim uslugama: nove biznise, uključujući i početnike u preduzetništvu, socijalna preduzeća, organizacije civilnog društva, kao i lica u riziku od siromaštva. U Srbiji, Erste banka ovaj program sprovodi u saradnji sa partnerima: Business Innovation Programs, Razvojni biznis centar i ENECA.

Program „Korak po korak“ će u prvoj fazi u Srbiji podržati firme sa istorijom poslovanja manjom od 24 meseca u osnaživanju njihovih biznisa, zatim socijalna preduzeća bez obzira na dužinu poslovanja, kao i nove biznis ideje koje karakteriše održivost i tržišni potencijal, nudeći im pristup osnovnim finansijskim proizvodima, adekvatne finansijske savete i kontinuirano mentorstvo. Naredne godine, u Srbiji će se u okviru programa razvijati usluge za organizacije civilnog društva, a tokom 2018. za pojedince u riziku od siromaštva.

Više detalja o programu Korak po korak pogledajte ovde.

 

07.07.2015. godine

ZAVRŠEN PRVI DEO PROGRAMA POMOĆI PRIVREDI OBRENOVCA

Projekat “ TEHNIČKA PODRŠKA ZA SEKTOR MSP-a U OBRENOVCU NAKON POPLAVA“ koji je finansirala Ambasada Kraljevine Norveške je završen. Projekat je tek prva faza pomoći koju je Norveška Vlada odobrila za saniranje štete u sektoru malih i srednjih preduzeća i najvećim delom ima tehnički karakter. Glavne aktivnosti su se  odnosile na osnaživanje lokalnog udruženja privrednika „Poslovni klub – Obrenovac 2014“, stvaranje jačih veza poslovnog sektora i lokalne samouprave i državnih organa, kao i podizanje kapaciteta samih privrednika za pribavljanje sredstava za sanaciju štete od poplave. Za učešće u projektu se prijavilo 603 privrednih subjekata sa teritorije Obrenovca. Za sve njih su organizovane obuke za izradu planova oporavka i sanaciju štete od poplave. Sa 40 knjigovodstvenih agencija iz Obrenovca je formiran tim za podršku privrednicima. Dobra saradnja svih činilaca u Obrenovcu je dovela do toga da Obrenovac danas ima veoma snažno udruženje privrednika koje je spremno da štiti prava ovog sektora koji u Obrenovcu nije imao poseban značaj ni u periodu pre poplave, stalno ostajući u senci velikog državnog sistema TENT. Tokom realizacije projekta velika pažnja posvećena je istraživanju o stanju u sektoru MSPP u Obrenovcu nakon poplava. Istarživanje je završeno formiranjem analize koja se bavi svim važnim aspektima za ovaj sektor. Analizu možete preuzeti ovde.

Ovaj projekat je predstavljao i svojevrstan uvod u program finansijske podrške sektoru MSP, koji BIP i dalje sprovodi, uz podršku Norveške Vlade. Dodela grantova privrednicima u Obrenovcu iz fonda koji iznosi 500.000 EUR ulazi u završnu fazu i o rezultatima tog projekta ćemo pisati nakon njegovog završetka.

 

15.05.2015. godine

OBUKE ZA NASTAVNIKE SREDNJIH ŠKOLA

U sklopu svojih redovnih aktivnosti u radu sa školama BIP organizuje obuke za nastavnike preduzetništva koje su akreditovane u katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Cilj obuka je da se nastavnicima/mentorima učeničkih preduzeća pruži teoretska osnova za razumevanje razvoja modernog poslovanja obezbeđivanjem gotovih mehanizama i metodologije za poslovno planiranje i upoznavanjem sa načinom funkcionisanja učeničkih preduzeća. Specifični ciljevi seminara su unapređivanje znanja nastavnika iz oblasti preduzetništva, podizanje profesionalnih kapaciteta nastavnika i upoznavanje sa novim nastavnim metodama i veštinama. Poslednje dve obuke su održane u Zaječaru u Tehničkoj školi. Obuka pod nazivom „Razvoj preduzetništva u srednjim školama – osnovni preduzetnički koncepti“ održana je u subotu 28. februara 2015. godine, a obuka „Razvoj učeničkog preduzetništva u srednjim školama – razvoj biznis plana“ održana je 08-09. maja 2015. Seminarima je prisustvovalo devetnaest nastavnika Tehničke škole iz Zaječara koji su uključeni u projekat razvoja preduzetničkog učenja koji realizuje SEECEL.

 

01.03.2015. godine

JAVNI POZIV ZA DODELU GRANTOVA PROJEKAT „FINANSIJSKA PODRŠKA SEKTORU MSPP U OBRENOVCU NAKON POPLAVA“

Projekat predstavlja drugu fazu pomoći sektoru MSPP u Obrenovcu i nastavlja se na projekat tehničke pomoći, započet u avgustu 2014. Pored 603 korisnika, koji su se prijavili za tehničku pomoć, Projekat će obuhvatiti i sve druge zaineterovane MSPP koji se prijave na javni poziv. Nakon procesa predselekcije, korisnici će biti uključeni u proces procene koji će se odvijati kroz posete na terenu i rad komisije za dodelu bespovratne pomoći. Kriterijumi za procenu preduzeća koja će dobiti ovu pomoć će obuhvatiti:

• Lične / timske kvalitete i preduzetničko iskustvo – ličnu motivaciju, preduzetničke kvalitete i posvećenost pokretanju / razvoju biznisa, pokazano znanje i iskustvo u sektoru;

• Atraktivnost proizvoda / usluge – specifične karakteristike, nivo kvaliteta, politiku cena;

• Strateške aspekte poslovanja – izvodljivost, analizu tržišta, analizu konkurencije, razvojni potencijal    posla / poslovne ideje;

• Profitabilnost i (finansijsku) održivost – efikasnost, prihode, period otplate investicije, postojeće kupce i poslovne partnere;

• Uticaj na lokalnu ekonomiju – doprinos otvaranju novih radnih mesta.

Po završetku individualnih procena prijavljenih korisnika, Komisija za dodelu bespovratne pomoći će distribuirati pojedinačne grantove izabranim korisnicima. Kompletan tekst javnog poziva možete preuzeti ovde.

 

30.12.2014. godine

PROJEKAT „FINANSIJSKA PODRŠKA SEKTORU MSPP U OBRENOVCU NAKON POPLAVA“

„Ponosni smo na činjenicu da će projekat Finansijska podrška za sektor malih i srednjih preduzeća u Obrenovcu nakon poplava, koji sprovodi Business Innovation Programs, a finansira Vlada Kraljevine Norveške obezbediti pomoć za 127 preduzeća u ovom gradu“, rekao je g. Nils Ragnar Kamsvag, ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, 29.12.2014. godine u Obrenovcu. U majskim poplavama, proizvodni pogoni i oprema većine preduzetnika i malih kompanija u Obrenovcu je oštećena, uništene su zalihe robe. Indirektna šteta, koja uključuje izgubljene radne sate i prihod, smanjen nivo aktivnosti, smanjenu kupovnu moć i poremećene lance nabavke je uzrokovala skoro potpuni zastoj privrede u Obrenovcu.Pola miliona eura, koliko je planirano ovim Projektom, će biti iskorišćeno za pružanje finansijske podrške malih i srednjim preduzećima u Obrenovcu na osnovu planova oporavka. Grantovi namenjeni preduzećima će moći da se iskoriste za kupovinu opreme, isplaćivanje zajmova i dugovanja ili za druge vidove pomoći poslovanju. Prema projektu, grantovi će pokriti 20% pretrpljene štete, ali će iznos granta zavisiti i od planiranog broja zaposlenih i ekonomskih pokazatelja u pojedinačnim planovima oporavka. Na sastanku sa Markom Blagojevićem, direktorom Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima, Miroslavom Čučkovićem, predsednikom opštine Obrenovac i Ministrom privreme Željkom Sertićem, g. Kamsvag je pohvalio napore koje čine Vlada i Opština kako bi pomogle najugroženijima. „Za Norvešku, ovo je najbolji model za obnovu: teska saradnja organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i države u obnovi područja pogođenih poplavama“, rekao je Ambasador. Prema rečima Marka Blagojevića, Vlada će izdvojiti 180 miliona dinara (1,5 miliona eura) iz državnog budžeta za pomoć malim i srednjim preduzećima u Obrenovcu. „Ovim je Vlada ispunila svoje obećanje da će dati 2 eura za svaki euro koji je Norveška dala. Štaviše, dala je 3“, rekao je Blagojević.

 

15.12.2014. godine

ZAVRŠEN PROJEKAT OSNAŽIVANJA PČELARSTVA U BRANIČEVSKOM OKRUGU

Projekat „Proizvodnja meda – izvozna šansa za Braničevki okrug“, koji sprovodi Business Innovation Programs, a finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu, završen je 30.11.2014. godine. Projekat je trajao godinu dana, a implementiran je u 6 opština Braničevkog okruga: Požarevcu, Petrovcu na Mlavi, Žagubici, Velikom Gradištu, Malom Crniću i Golupcu. Glavni rezultati projekta su:

• Unapređeni kapaciteti za proizvodnju meda u Braničevskom okrugu – održane obuke za 80 početnika u pčelarstvu, 123 napredna pčelara, kao i obuke za 77 polaznika na temu izrade biznis plana; održan mentoring za 128 naprednih pčelara i 63 pčelara-početnika.

• Povećan broj košnica u Braničevkom okrugu – 35 naprednih pčelara je dobilo ukupno 713 košnica, a 76 pčelara-početnika je dobilo po jednu košnicu; 4 košnice dodeljene su Poljoprivrednoj školi u Požarevcu.

• Održani seminari o pravnim i ekonomskim aspektima izvoza meda i o sistemima za proizvodnju meda i potrebama tržišta meda u Norveškoj za ukupno 134 polaznika.

Kupovina košnica koje su dodeljene pčelarima je delimično finansirana iz sredstava projekta, a delimično sredstvima iz budžeta opština u kojima je Projekat sprovođen. U okviru Projekta organizovan je i aranžman sa kompanijom „Medino“ u okviru kog su dva napredna pčelara dobila ukupno 90 košnica. Očekuje se da će sve ove aktivnosti doprineti daljem razvoju pčelarstva u Braničevskom okrugu, kao i povećanju izvoza meda na evropsko i druga tržišta. Projekat je sproveden uz podršku Društva norveško-srpskog prijateljstva. Prezentaciju sa završne konferencije možete pogledati ovde.