JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU – KNJIGOVOĐA

October 14, 2017
October 14, 2017 BIPS

У оквиру програма “Е2Е – Знањем до посла: Развијање вештина младих и јавно-приватно партнерство у Србији”, Економском факултету Универзитета у Крагујевцу – Центру за економска истраживања одобрен је пројекат “Нови послови за младе књиговође”. Зато вас позивамо да се пријавите за програм,

ОБУКА ЗА КЊИГОВОЂЕ

који обухвата теоријско-практичну обуку на Факултету у трајању од 8 дана и двомесечну плаћену праксу у књиговодственим агенцијама.

Критеријуми за пријављивање:

 •  незапослени сте и тренутно нисте у процесу формалног образовања,
 •  немате практичних искустава,
 •  имате од 18 до 30 година,
 • поседујете елементарна знања из области рачуноводства и коришћења рачунара,
 •  посвећени сте, мотивисани, отворени и одговорни, желите да радите и да сепрофесионално развијате.
  Документација за пријављивање: мотивационо писмо (до 500 речи) и биографија. Рок за пријављивање: 23.10.2017.Поступак избора кандидата: Први круг селекције подразумева анализу биографија и мотивационих писама, како би се проверило да ли пријављени кандидати испуњавају тражене услове и како би се изабрали кандидати за други круг. Други круг селекције подразумева интервјуисање кандидата од стране трочлане комисије. За теоријско- практичну обуку на Факултету ће бити изабрано 20 кандидата. Након завршене теоријско- практичне обуке и спроведеног тестирања, најбољих 12 кандидата ће бити послато у књиговодствене агенције на плаћену праксу. Свих 20 кандидата ће добити сертификат о завршеној теоријско-практичној обуци. На крају ће бити спроведено финално тестирање 12 кандидата и додељени сертификати о реализованој пракси.Обавезe кандидата: редовно похађање програма обуке; вођење дневника праксе; приступање периодичном и финалном тестирању; теоријско-практична обука је бесплатна, а 12 изабраних кандидата за плаћену праксу ће бити обавезни да уплате партиципацију од 10 CHF.Пројектни партнери су: Књиговодствена агенција М, Конто плус, Ива експертиза, Ани- номини и Књиговодствена агенција.

  Питања и пријаве слати доц. др Мирјани Тодоровић на е-маил: mtodorovic@kg.ac.rs

  ПРОГРАМ СПРОВОДЕ ЕКОНОМСКИ ПРОГРАМ ФИНАНСИРА