Podrška rastu i razvoju start-upova i malih i srednjih preduzeća

Mala i srednja preduzeća se smaraju „stubom razvoja“ ekonomije svake zemlje. Ona generišu razvoj i inovacije, značajno doprinose društvenom bruto proizvodu i zapošljavanju i predstavljaju neophodnu podršku sektoru velikih preduzeća. Zbog svoje veličine, MSP brže prepoznaju i spremnija su da prihvate nove trendove u industriji, što im omogućava da budu pioniri u razvoju tehnologije, čime se stvaraju uslovi za veće investicije i dalji razvoj.

U Srbiji, 99,5 odsto preduzeća pripada MSP sektoru. Najviše je mikro preduzeća (88,9 odsto), malih je 9,4 odsto, srednjih 1,2odsto, dok velika čine samo 0,5 odsto. MSP sektor zapošljava oko dve trećine ukupnog broja zaposlenih.

Akt o malim biznisima Evropske komisije zasnovan je na deset osnovnih principa:
1. Stvoriti sredinu u kojoj preduzetnici i porodični biznisi mogu da napreduju i u kojoj je preduzetništvo nagrađeno;
2. Omogućiti poštenim privrednicima koji su se susreli sa bankrotom da dobiju drugu šansu;
3. Kreirati pravila u skladu sa „Think Small First“ principima;
4. Kreirati javnu administraciju koja efikasno odgovara na zahteve MSP sektora
5. Prilagoditi javne politike potrebama MSP; omogućiti učešće MSP u javnim nabavkama i omogućiti efikasne programe državne podrške;
6. Omogućiti finansiranje MSP i kreirati regulatorno i poslovno okruženje koje omogućava blagovremeno izmirenje obaveza u komercijalnim transakcijama;
7. Pomoći MSP sektoru da profitira iz mogućnosti učešća na jedinstvenom tržištu;
8. Promovisati unapređenje veština kod MSP i sve forme inovacija;
9. Omogućiti MSP da izazove poslovnog okruženja pretvore u mogućnosti;
10. Ohrabriti i podržati MSP da iskoriste rast tržišta.

Kroz svoje projekte, BIPS implementira i podržava ove principe i doprinosu stvaranju okruženja koje pogoduje rastu i razvoju ovog sektora. Naš rad temelji se na aktivnostima koje kroz finansijsku i nefinansijsku podršku pomažu start-upovima i malim i srednjim preduzećima da iskoriste sve šanse na tržištu i razviju svoje poslovanje.

Aktuelni projekti koji su usmereni na podršku start-upovima i malim i srednjim preduzećima su:

  • Korak po korak, u saradnji sa Erste bankom i Erste fondacijom
  • Znanjem do posla, uz podršku Švajcarske organizacije za međunarodnu saradnju i razvoj
  • Dizajn hab za premijum hranu, uz podršku USAID-a