Doprinos unapređenju zapošljavanja i zapošljivosti mladih u Srbiji

Cilj ovog programa je unapređenje uslova za zapošljavanje i zapošljivost mladih. Ovaj program se sprovodi kao odgovor na neke od najvećih problema na tržištu rada u Srbiji – dugoročnu nezaposlenost i neaktivnost mladih.

Podrška rastu i razvoju start-upova i malih i srednjih preduzeća

Jedan od najvažnijih preduslova za razvoj ekonomije je živ i aktivan start-up sektor i povoljni uslovi za razvoj novih biznisa. BIP aktivno radi na unapređenju uslova za razvoj novih biznis inicijativa, sa fokusom na mlade i socijalno preduzetništvo.

Razvoj inovativnih biznis rešenja i stvaranje znanja

Inovacije i inovativna biznis rešenja su pokretači ekonomskog razvoja, ali i razvoja zajednice. Kroz podršku razvoju i implementaciji inovacija, BIP podržava inovativne načine razmišljanje, stvaranje nove vrednosti i ubrzava napredak čitave zajednice.

Podrška socio-ekonomskom razvoju zajednice

Cilj programa razvoja zajednice je da se podrže inicijative koje unapređuju društveni, kulturni i socijalni život zajednice i njenih članova i na taj način stvore uslovi za brži ekonomski razvoj i unapređenje kvaliteta života u zajednici.

Vesti

O nama

Business Innovation Programs (BIP) je neprofitna organizacija, osnovana 2006. godine, sa ciljem da doprinese stvaranju novih radnih mesta i razvoju eksertize u oblasti ekonomskog razvoja.

Naša vizija je održiva, dinamična tržišna privreda Srbije zasnovana na inovacijama, učenju i znanju, koja svima puža jednake šanse za učešće i razvoj.

Mi verujemo da je učenje najvažniji proces, a znanje najvažniji resurs.

Naši donatori