September 18, 2023 BIPS

U subotu 16. Septembra, na proslavi jubileja Nemačke razvojne saradnje u Srbiji (GIZ), BIPS-u je ukazana čast da predstavi rezultate projekta Hakaton, realizovanog tokom 2022. Godine u Kragujevcu i Pirotu.

 

Hakaton takmičenje koje je imalo za cilj da aktivira mlade da postanu pokretači promena u svojim lokalnim zajednicama. U takmičenju je pobedio tim mladih iz Kragujevca, koji je u fokus stavio mentalno zdravlje svojih vršnjaka. Uočili su tendenciju da sve više mladih ima potrebu da sa nekim podele sve izazove sa kojima se suočavaju nakon pandemije Covid19 i posledica restriktvnih mera uvedenih tokom pandemije na njihovo psihološko zdravlje.

Ovaj tim je okupio studente završne godine psihologije Univerziteta u Kragujevcu, školske pedagoge i psihologe, sa ciljem da se sa učenicima kreira i otvori novi način komunikacije, umesto klasičnog pristupa i rada u školi, kako bi se lakše doprelo do izazova koji su pred srednjoškolcima i kako bi im se pružila pravovremena podrška.

Tokom procesa rada ovog omladinskog stručnog tima sa mladima iz lokalne zajednice, 40 mladih je učestvovalo na individualnim i grupnim sesijama podrške.

Ovaj program, a posebno u svetlu svih događaja ove godine, pokazao je da postoji potreba da se mnogo više bavimo mladima. Da imamo na umu da svaka promena u društvu, vanredna situacija, posebno ovakve kakva je pandemija bila, veoma utiču na mlade, njihov dalji razvoj i život. Uz dostupnu podršku kada im je potrebna, društvo postaje zdravije i spremnije da se nosi sa najvećim brojem izazova jer i ti mladi će odrasti, postati odrasli, budući najvažniji društveni činioci. Zdravi mladi = zdrava budućnost.