Razvoj inovativnih biznis rešenja i stvaranje znanja

U savremenim uslovima privređivanja, inovativnost je jedan od najznačajnijih faktora opstanka, rasta i razvoja preduzeća. Inovacije predstavljaju osnovni pokretač razvoja preduzeća, nacionalne privrede i društva u celini. One imaju ključnu ulogu u razvoju ekonomije bazirane na znanju. Inoviranje podrazumeva efikasnu primenu novih ideja za unapređenje poslovanja, u skladu sa potrebama kupaca i promenama na tržištu.

Inovativna organizacija permanentno traga za inovativnim rešenjima koja se ogledaju u uvođenju novih ili poboljšanih postojećih proizvoda i poslovnih procesa. Inovacije imaju višestruki značaj za organizaciju jer:

  • predstavljaju jedan od ključnih faktora unapređenja produktivnosti;
  • smanjuju troškove proizvodnje kroz uvećanje efikasnosti rada;
  • Omogućavaju organizacijama da uvedu potpuno nove načine rada;
  • su izvor realne konkurentske prednosti individualnog biznisa i jedan od efikasnijih načina za održiv prosperitet ekonomske grane i ekonomije u celini.

Kroz svoje projekte, BIPS podržava razvoj novog znanja i uvođenje inovacija u različite oblike organizacija u Srbiji. Sa posebnim fokusom na socijalne inovacije i socijalno odgovorno poslovanje, BIPS pomaže profitnim i neprofitnim organizacijama da promene način na koji razmišljaju i vode svoje poslove i da postanu agilnije i inovativnije.

Aktuelni projekti koji su usmereni na razvoj inovativnih biznis rešenja i stvaranje znanja:

  • Dizajn hab za premijum hranu, uz podršku USAID-a
  • Korak po korak, u saradnji sa Erste bankom i Erste fondacijom