Podrška socio-ekonomskom razvoju zajednice

Društveni i ekonomski uslovi života u najvećoj meri određuju kvalitet života ljudi u zajednici. Kvalitet infrastrukture, dostupna socijalna i zdravstvena zaštita, kvalitet obrazovanja, jednake šanse za ranjive članove zajednice i drugi aspekti značajno utiču na objektivne uslove za život, ali i na subjektivni osećaj ljudi i zadovoljstvo životom.

Kroz svoje projekte, BIPS implementira i podržava inicijative čiji je cilj unapređenje uslova za život  i pozitivnim društvenim promenama u lokalnim zajednicama u Srbiji.

Aktuelni projekti koji su usmereni na društveno-ekonomski razvoj zajednice:

  • Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu