Doprinos unapređenju zapošljavanja i zapošljivosti mladih

Visoka stopa nezaposlenosti mladih je jedan od najvećih ekonomskih problema u Srbiji. U 2017. godini, ova stopa je bila 31,2%, što je 2,5 puta više od prosečne stope nezaposlenosti ukupne populacije i skoro 2 puta više od prosečne stope nezaposlenosti mladih u EU, koja iznosi 18%. 25% mladih pripada kategoriji NEET, odnosno mladih koji nisu zaposleni, niti su u bilo kom sistemu obrazovanja, a posebno zabrinjavaju podaci o dugoročnoj nezaposlenosti mladih, s obzirom na to da 50,6% registrovanih nezaposlnih mladih čeka na posao duže od 12 meseci. Zbog ovoga, mladi su jedna od najranjivijih grupa na tržištu rada i u visokom su riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i dugoročnom gubitku veština i znanja koje su tražene na tržištu rada.

Jedan od glavnih razloga za ovakvo stanje je neusklađenost znanja i veština koje mladi poseduju sa potrebama poslodavaca. Veštine i znanja koja mladi nose iz formalnog obrazovanja se razlikuju od onoga što poslodavci traže od novih zaposlenih. Ovo se, pre svega, odnosi  na nedostatak praktičnih veština i zastarelo teoretsko znanje. Zbog ovoga, poslodavci imaju velike troškove za uvođenje novih zaposlenih u posao i izbegavaju da zapošljavaju mlade bez iskustva.

Kroz svoje projekte, BIPS radi na unapređenju kapaciteta mladih i podizanju njihove konkurentnosti na tržištu rada. Naše aktivnosti su usmerene na pružanje mogućnosti mladima da steknu nove veštine i znanja koje poslodavci traže, da donesu bolje odluke u vezi sa svojom karijerom, kao i da se povežu sa poslodavcima i drugim akterima na tržištu rada.

Aktuelni projekti koji su usmereni na podršku zapošljavanju i podizanje zapošljivosti mladih su:

  • Znanjem do posla, uz podršku Švajcarske organizacije za međunarodnu saradnju i razvoj