NASTAVAK USPEŠNE SARADNJE NA SPROVOĐENJU PROJEKTA E2E-ZNANJEM DO POSLA

June 13, 2024
June 13, 2024 BIPS

Ozvaničen je nastavak saradnje na sprovođenju projekta E2E-Znanjem do posla potpisivanjem ugovora o realizaciji aktvnosti iz Akcionog plana za 2024. godinu.

SDC (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju) je odobrila nastavak projekta tj. ozvaničila početak treće faze realizacije projekta E2E-Znanjem do posla nosiocu projekta NIRAS GmbH. Niras GmbH je tokom prethodnih osam godina sprovođenja projekta u Srbiji formirao mrežu organizacija pod nazivom JIC-Jof Info Center čiji je BIPS deo.

Aktivnosti u trećoj fazi će imati fokus na razvoju, unapređenju i sprovođenju usluga iz domena karijernog vođenja i savetovanja (KVIS) i nastavku saradnje sa kompanijama i drugim relavatnim činiocima. Poseban fokus će biti na osiguranju održivosti JIC centara širom Srbije uz aktivnije učešće lokalnih samouprava u osiguranju održivosti.