Cilj projekta bio je da doprinese zapošljavanju i unapređenju zapošljivosti nezaposlenih lica sa teritorije Grada Kragujevca, kroz sprovođenje međusektorskih mera u saradnji javnog, civilnog i privatnog sektora, koje su usklađene sa potrebama lokalnog tržišta rada i lokalnom socio-ekonomskom situacijom. Ciljna grupa bila su teže zapošljiva lica. Ceo projekat osmišljen je tako da ima dvostruki efekat, kao podrška nezaposlenim licima da steknu znanja i veštine neophodne za uspešno pronalaženje posla, ali i kao podrška poslodavcima koji iskažu potrebu za dodatnim zapošljavanjem.

Projekat je uspešno realizovan. Usluge karijernog vođenja, informisanja i savetovanja koristilo je 117 lica, dok se za obuke napravljene po meri (tailor-made) za potrebe lica i poslodavaca, prijavilo 46 lica i osam poslodavaca. Od ukupnog broja prijavljenih 23 lica je uspešno prošlo program obuka na radnom mestu kod četiri poslodavca. Na kraju obuka sva lica su dobila sertifikat, a tokom juna meseca izvršiće se analiza koliko njih je dobilo ponudu za zaposlenje.

U skladu sa budžetom Projekta „Karijerna akcija za nove poslove u Kragujevcu“, Grad Kragujevac i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedili su sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuka, najviše do 45.000,00 dinara mesečno po polazniku, kao i troškove mentora u procesu obuke u iznosu od 15.000,00 dinara mesečno po mentoru. Pripadajuće poreze i doprinose snosio je poslodavac.

 Tokom realizacije projekta ostvarena je i saradnja između Grada i Nacionalne službe za zapošljavanje, Srednje stručne škole, Kancelarije za mlade, Udruženja građana “Business Innovation Programs”, Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Razvojnog biznis centra, Privredne komore i dr.

Učesnici konferencije koja je održana povodom završetka projekata u Biznis inovacionom centru zaključili su da je važno postojanje što više ovakvih programa kako bi se podstaklo zapošljavanje, kao i da su promene na tržištu rada sve dinamičnije zato je očigledna potreba za promenom tradicionalnog pristupa zapošljavanju i posredovanju u zapošljavanju.