JAVNI POZIV ZA OBUKU I PRAKSU – VASPITAČ/ICA

October 16, 2017
October 16, 2017 BIPS

Kragujevačko udruženje privatnih predškolskih ustanova

JAVNI POZIV

za učešće u obuci i praksi za vaspitača u predškolskim ustanovama i medicinskih  sestara vaspitača za rad u predškolskim ustanovama

Kragujevačko udruženje privatnih predškolskih ustanova  i Centar za edukaciju Novaković započeli su implementaciju projekta „Izgradnja kapaciteta i podizanje kompentencija vaspitača i medicinskih sestara –vaspitača kroz model učenja na radnom mestu“. Projekat se realizuje u okviru programa „E2E – Znanjem do posla: Razvijanje veština mladih i javno-privatno partnerstvo u Srbiji“ koji finansira Švajcarska Agencija za razvoj i saradnju.

Projekat pruža šansu nezaposlenim mladim osobama da učestvuju na treningu za zanimanje vaspitač u predškolskim ustanovama i medicinska sestra vaspitač za rad u predškolskim ustanovama i dobiju zaposlenje u PU ‘’Čili i VIli’’, PU ”Drugarstvo’’, PU ‘’Vini Pu’’, PU ‘’Šumska bajka’’, PU ”Petar Pan”. U okviru projekta biće organizovana 12-dnevna teorijska obuka za 24 odabrana kandidata/kinja. Nakon toga, 12 najuspešnijih polaznika/ca će učestvovati u praktičnoj obuci u Predškolskim ustanovama u trajanju od 42 radna dana. Tokom praktične obuke biće obezbeđena podrška mentora i nadoknada troškova svim polaznicima/ma, a najuspešniji polaznici/e  dobiće priliku da ostanu da rade na mestu vaspitača i medicinske sestre vaspitača u privatnim predškolskim ustanovama  Kragujevac.

Ko se može prijaviti?

Mladi od 18 do 30 godina

  • IV stepen stručne spreme medicinska sestra vaspitač
  • VI i VII stepen vaspitač u predškolskim ustanovama

Prijava

Javni poziv za prijavljivanje kandidata otvoren je od 06.10.2017. do 25.10.2017. godine. Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti tako što će dostaviti svoju radnu biografiju:

  • E-mailom, na adresu: sanja78kg@yahoo.com
  • Lično, tako što će doneti prijavu u prostorije Predškolske ustanove Čili i Vili, Tanaska Rajića br.32 – svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova.