ISTINE I ZABLUDE O KARIJERI

April 22, 2020 BIPS

U svakodnevnom razgovoru sa prijateljima, roditeljima i  društvom veoma često koristimo reč karijera, imamo utisak da nam je ovaj pojam veoma jasan i da znamo sve njegove karakteristike, tokom ovog teksta upoznaćemo se sa pojmom karijere, kao i brojnim mitovima u okviru karijernog razvoja.

U velikom broju slučajeva karijeru obično tumačimo u pogrešnom kontekstu, većim delom da karijeru imaju samo oni ljudi koji rade na poslovima koji su izuzetno važni ili popularni u društvu, poput nauke, politike, sporta, ekonomije, medicine i IT industrije. Kao i da karijeru možemo imati samo ukoliko smo u radnom odnosu, kada naparedujemo u okviru nekog posla i kada postižemo poslovne rezultate, ovo sve predstavlja tradicionalni pristup razumevanju pojma karijere.

Savremeni koncept karijere definiše i podrazumeva da svi imamo karijeru, karijera nije određena samo za pojedine članove društva, za trenutnu fazu karijernog razvoja, kao i trenutni radni status osobe. Karijera je vrlo dinamičan proces, veoma često napredujemo zatim dolazi period kada ostajemo na istom mestu, nekada čak i ne postižemo određeni željeni uspeh, moramo biti sigurni da je to put razvoja i da su ove oscilacije sastavni deo karijere. Naše obrazovanje, naš društveni angažman u okviru porodice, društva i slobodnog vremena je takođe sastavni deo karijere. Karijeru možemo razumeti kao ogroman skup aktivnosti jedne osobe na poslovnom, privatnom, porodičnom i društvenom životu, predstavlja celokupan razvoj pojedinaca u okviru procesa učenja, razvoja ličnih i profesionalnih veština, kao i aktivnosti tokom života.

Karijerni razvoj je dinamičan razvojni proces koji obuhvata skup velikog broja aktivnosti, važno je da budemo spremni da prihvatimo promene, kao i da uspešno radimo na kreiranju i ostvarivanju naših ciljeva, u daljem delu upoznaćemo se sa mitovima vezanim za karijerni razvoj.

MIT –  Kada jednom izaberemo zaposlenje, taj izbor je nepovratan. Ne možemo više promeniti mišljenje.

Ovaj mit nije tačan, u stvarnosti i svakodnevnom životu većina ljudi barem jednom promeni zaposlenje, promene su ključ uspešne karijere i karijernog razvoja.

MIT – Negde postoji neki test koji će mi reći šta treba da uradim sa svojom karijerom.

Odgovor je NE! Nijedan test ne može reći u kom smeru ići nečija karijera. Testovi pružaju bolji uvid u neke informacije koje pomažu u planiranju karijere, ali ne predstavljaju potpuni vodič za razvoj karijere.

Tokom procesa planiranja i razvoja karijere mogu ti pomoći karijerni savetnici, koji si tu da ti pruže podršku prilikom izbora odgovarajućeg smera ili profesije, upoznavanja sa tržištem rada, kao i prilikom utvrđivanja ličnih veština, kompetencija, interesovanja i sposobnosti. Tim karijernih savetnika organizacije Business Innovation Programs Srbija – BIPS je i usled pandemijske situacije dostupan online, da ti pomogne prilikom izbora karijere i kreiranja plana karijernog razvoja.

Business Innovation Programs Srbija – BIPS već četvrtu godinu uspešno sprovodi program ,,Znanjem do posla“ u Kragujevcu koji se finansira sredstvima vlade Švajcarske i Srbije, a usmeren je na pružanje podrške mladima u tranziciji od škole do posla. Tokom prve faze implementacije projekta ,Znanjem do posla“ preko 1 500 mladih osoba uzelo je učešče u različitim aktivnostima karijernog savetovanja i informisanja, kao i obuka na radnom mestu.