JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZA OBUKU ZA ZANIMANJE TEHNIČAR PAPIRNIČARSKIH MAŠINA

April 2, 2019
April 2, 2019 BIPS

Program Znanjem do posla
Projekat „Obuka za zanimanje Tehničar papirničarskih mašina“

BUSINESS INNOVATION PROGRAMS RASPISUJE

JAVNI POZIV

za prijavljivanje za obuku za zanimanje Tehničar papirničarskih mašina

U programu učestvuje kompanija Avis.

Ko se može prijaviti?

Uslovi za učešće na obuci:

  • Starost do 35 godina,
  • III stepen stručne spreme,
  • Veštine komunikacije i timskog rada,
  • Spretnost u ručnom radu.

Šta dobijate prijavom na konkurs?

Prijavom na konkurs stičete mogućnost da se uključite u program obuke na radnom mestu za zanimanje Tehničar papirničarskih mašina, koje je veoma traženo na tržištu rada. Svi polaznici koji uspešno završe obuku, dobiće sertifikat o završenoj obuci.

Tokom praktičnog dela obuke u kompaniji polaznici ostvaruju pravo na mesečnu naknadu za vreme provedeno na obuci.

Kako je program osmišljem?

  • Prvi deo obuke je teoretskog tipa, traje 40 sati i odvijaće se u kompaniji.  Kroz ovaj deo obuke kandidati si pripremaju za praktični deo.
  • Po završetku teoretskog dela obuke, sledi praktični deo, koji se odvija u jednoj od partnerskih kompanija i traje 320 sata. Tokom praktičnog dela, kandidati uče u praksi posao Tehničara papirničarskih mašina, razvijaju potrebna znanja i veštine, uz iskusne mentore i stručnjake u datoj oblasti. Po završetku praktičnog dela obuke, polaznici polažu završni ispit. Okvirni period realizacije stručne prakse – praktičnog dela obuke je maj – jul 2019.
  • Kandidatima koji polože završni ispit,ostave najbolji utisak na praktičnom delu obuke i zadovolje zahteve partnerske kompanije, biće ponuđena mogućnost zapošljavanja.

Ukupan planirani broj polaznika obuke na radnom mestu je 12.

Kako se možete prijaviti?

Prijavljivanje za obuku se vrši dostavljanjem popunjene prijave u propisanom obrascu na e-mail ms@bips.no ili lično u prostorijama Business Innovation Programs-a (BIPS), Trg topolivaca 4, kancelarija 1, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Rok za prijavu je 20.04.2019. god.

Sva eventualna pitanja možete postaviti putem e-maila ms@bips.no ili telefona 060/4405568.

Klikom na link ispod možete preuzeti prijavni obrazac. Popunjeni prijavni obrazac pošaljite na email ms@bips.no

Link