JAVNI POZIV za program obuka na radnom mestu

September 12, 2019
September 12, 2019 BIPS

 

  

Grad Kragujevac i Business Innovation Programs (BIPS), u okviru projekta Novi poslovi za mlade u Kragujevcu, koji podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije raspisuju

 JAVNI POZIV

za program obuka na radnom mestu

Šta je program obuka na radnom mestu?

Program obuka na radnom mestu predstavlja direktan odgovor na problem sa kojim se suočavaju mladi nezaposleni sa teritorije Grada Kragujevca – nedostatak praktičnog iskustva i veština koje poslodavci zahtevaju, što im značajno otežava put do zaposlenja. Program obuka je zamišljen tako da mladima pruži priliku da steknu praktično iskustvo kroz direktan rad u različitim kompanijama i da se, po završetku programa, zaposle u nekoj od partnerskih kompanija.

Kompanije koje učestvuju u programu su:

 • AMM Manufacturing,
 • Siemens Mobility,
 • Addiko banka,
 • Technomedia,
 • Sunce Marinković,
 • Technosector
 • Pedijatrijska ordinacija Dr. Zoran Simonović,
 • PlusPharmaceuticals i drugi.

Program obuka traje mesec dana, tokom kojih će polaznici odlaziti na obuku u partnerske kompanije i, kroz rad sa iskusnim mentorima, sticati praktično iskustvo u svom zanimanju. Tokom trajanja obuke predviđena je nadoknada u bruto iznosu od 20.000 dinara. Svi mladi koji završe obuku i polože završni ispit dobiće sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Ko može da se prijavi?

 • Mladi do 30 godina starosti,
 • Bilo kog obrazovnog profila i stepena obrazovanja,
 • Sa prebivalištem na teritoriji Grada Kragujevca
 • Sa željom da steknu praktično iskustvo u svom zanimanju.

Kriterijumi za selekciju

 • relevantno formalno obrazovanje, u zavisnosti od zanimanja,
 • bez iskustva u svom zanimanju,
 • motivisanost i spremnost za učenje i rad,
 • spremnost da se prihvati zaposlenje na kraju obuke.

Kako se prijaviti?

Radnu biografiju možete poslati na e-mail vd@bips.no. Konkurs je otvoren do 1.10.2019. god.