JAVNO PREDSTAVLJANJE I PROMOCIJA PROJEKTA „BIG IDEAS FOR NEW BUSINESS“

November 3, 2017
Posted in Projekti
November 3, 2017 BIPS

PREDMET: Javno predstavljanje i promocija Projekta  „Big ideas for new businesses

DATUM I MESTO: 08. novembar 2017, 16.00h, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu – sala E-105

Poziv za sve zainteresovane studente, nove biznis inicijative i start-upove

Pozivamo Vas da prisutvujete javnoj prezentaciji i promociji projekta „Big ideas for new businesses koji realizuje Business Innovation Programs (BIPS), a koji finansira Američka ambasada u Beogradu. Prezentacija Projekta će se se održati u sali E-105 u sredu 8. Novembra u 16.00h  

Cilj Projekta „Big ideas for new businesses“ je razvoj inovativnih mehanizama saradnje fakulteta i novih biznis inicijativa, kao i pružanje konsultativne podrške biznisima u ranim fazama poslovanja u cilju povećanja njihovih šansi za uspeh na tržištu.  Sa strane fakulteta projekat omogućava studentima priliku da kroz konsultantski rad sa biznis inicijativama potvrde i dalje razviju svoja znanja i veštine stečene na fakultetu. Na ovaj način studentima i novim biznis idejama pruža se mogućnost da kroz saradnju obostrano uvećaju  šanse za uspeh u svetu biznisa. Studenti će kroz rad u relanom biznis okruženju, koje podrazumeva realne probleme i izazove  staviti svoje znanje i kompetencije u službu  pružanja podrške  održivosti i razvoju novih biznis inicijativa, ujedno dajući doprinos razvoju preduzetničke kulture i tržišne ekonomije u Srbiji. Projekat omogućava start-upovima i novim biznis idejama da testiraju svoje biznis ideje i modele poslovanja  u preinkubacionoj fazi u cilju povećanja šansi za njihov uspeh na tržištu. Biznisima u ranim fazama razvoja kroz projekat biće dostupna konsultantska podrška iz oblasti: marketinga, nabavke, kanala distribucije, finasijskog menadžmenta i računovodstva kao i iz zakonodavstva i  pravnih poslova.

Nadamo se da ćete biti u prilici da kroz učešće u ovom događaju, ukoliko ste student, prepoznate mogućnosti za dalje unapređenje stečenih kompetencija i sticanje praktičnog iskustva koje projekat pruža,  kao i da identifikujete mogućnosti za razvoj novih i realizaciju već postojećih biznis ideja ukoliko želite da postanete preduzetnik.

U Kragujevcu, 11/02/2017

Srdačno,

Business Innovation Programs