„Korak po korak-Socijalna Banka“

December 25, 2021
December 25, 2021 BIPS

Tokom 2021. godine BIPS je sproveo intenzivan rad na polju mentorske podrške kompanijama čije poslovne ideje finansijski podržava Erste banka a.d. u okviru posebne kreditne linije.

80 kompanija iz Srbije je dobilo direktnu podršku mentora na terenu.

Ovaj inovativni projekat je počeo 2016. godine sa ciljem da obezbedi edukativnu, finansijsku i mentorsku podrška startapima i socijalnim preduzećima u Srbiji i počeo 2016. godine

Zamišljen je tako da u petogodšnjem periodu plasira finansijska sredstva u iznosu od 4.7 milona evra za oko 800 start-up firmi i socijalnih preduzeća uz finansijske garancije EIF-a sa ciljem da se kroz projekat direktno podrži otvaranje 5.000 novih radnih mesta, obezbedi finansiranje za 500 socijalnih preduzeća i poboljša finansijska stabilnost za oko 25.000 ljudi koji su u riziku od siromaštva.

Projekat finansira Erste fondacija (https://www.erstestiftung.org/) a realizuje se u saradnji sa Erste bank a.d. Novi Sad (www.erstebank.rs).