ODLUKA o izboru kompanija za učešće programu podrške u okviru implementacije Projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“

March 11, 2020