ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNE NABAVKE 02-2017

October 21, 2017
Posted in Nabavke
October 21, 2017 BIPS

Odluka o „Renoviranju muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“

ODLUKA

o objavljivanju nabavke u okviru projekta i imenovanju članova komisije za donošenje odluke

„Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“

Realizaciju projekta, finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu,
www.norway.no/en/serbia

Udruženje građana „Business Innovation Programs“ sa sedištem u Beogradu, Kneginje Zorke 11a, dana 14.08.2017. godine donosi odluku o objavljivanju NABAVKE 02/2017 u okviru projekta „Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“:

Broj budžetske linije Naziv aktivnosti

3.5 Izrada novih elektroinstalacija sa demontažom postojeće istalacije

3.7 LED rasveta i montaža

***Potpunu konkursnu dokumentaciju u vezi sa realizacijom ove odluke moguće preuzeti ovde ili sa stranice Preuzmi.

Dinamika realizacije aktivnosti po osnovu ove odluke:

  1. Objavljivanje konkursa 22. avgusta 2017. godine – slanje odluke i konkursne dokumentacije putem e-maila i objavljivanje poziva za prikupljanje ponuda na internet adresi www.bips.rs
  2. Prikupljanje ponuda od strane ponuđača do 12.00, 29. avgusta 2017. godine.
  3. Otvaranje ponuda i sastavljanje zapisnika, donošenje odluke 31. avgusta 2017. godine.
  4. Slanje e-mailom zapisnika i odluke o izboru svim ponuđačima, 01. septembra 2017. godine.
  5. Zaključivanje ugovora sa izabranim ponuđačima u roku оd 7 dana od dana slanja odluke o izboru ponuđača, najkasnije do 08. septembra 2017. godine.

Uvažavajući procedure vezane za proces nabavki u sklopu preuzetih obaveza od strane Donatora i plan implementacije projekta sa jasnim aktivnim učešćem partnera na projektu, BIP je u svojstvu nosioca projekta odlučio da članovi komisije koji će učestvovati u otvaranju ponuda, sačinjavanju zapisnika i donošenju odluke biti:

  1. Bratislav Dobrić, asistent na projektu ispred BIP-a, predsednik komisije
  2. Vladimir Dobi, menadžer projekta ispred BIP-a, član komisije
  3. Svetislav Budić, član predsedništva Norveškog društva, član komisije