Otvoren poziv za dodelu inovacionih vaučera

October 1, 2020
October 1, 2020 BIPS

Fond za inovacionu delatnost objavio je Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera.

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava mikro, malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

Visina iznosa finansiranja:

 • do 800.000 dinara, odnosno 60% ukupnih troškova usluge, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV)
 • najmanje 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih izvora nezavisno od Fonda.

Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera u ukupnom maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

Uslovi za konkurisanje:

Za podnosioca prijave

 • mikro, mala i srednja preduzeća osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne registre
 • sa sedištem u Srbiji
 • u većinskom privatnom vlasništvu

Za pružaoca usluge

 • naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora registrovane u Srbiji (minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu)
 • naučnoistraživačke organizacije akreditovane za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja (uključujući i one u privatnom vlasništvu)

Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/.

Usluge koje se finansiraju:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga
 • Dokaz koncepta
 • Studija izvodljivosti
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa
 • Izrada demonstracionog prototipa
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju)
 • Verifikacija tehnologije
 • Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda)
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja
 • Tehno-ekonomske analize u vezi sa uslugom koja se pruža

Važnost vaučera: 6 meseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera.

Način prijave: Celokupni postupak prijave se odvija putem Fondovog internet portala http://www.inovacionifond.rs/prijava.

Prijavu za inovacione vaučere moguće je podneti počevši od 29. septembra 2020. godine do utroška opredeljenih sredstava.

Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera možete pogledati na stranici Fonda za inovacionu delatnost http://www.inovacionifond.rs/program/inovacioni-vauceri/javni-poziv-za-dodeljivanje-inovacionih-vaucera.