Projekat „Hackathon“ za mlade Rome i druge marginalizovane grupe

December 27, 2021
Posted in Projekti, Vesti
December 27, 2021 BIPS

U okviru implementacije četvorogodišnjeg programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“, koga sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republike Srbije, BIPS je izabran za implementaciju programa Hackathon. Program će se realizovati Gradu Pirotu i Gradu Kragujevcu.

Ciljnu grupu programa čine Romi i pripadnici drugih marginalizovanih grupa pred kojima su isti socio-ekonomski izazovi a uzrasta su između 15 i 30 godina. Ukoliko ste zainteresovani možete se prijaviti klikom na ovaj link:

KLIKNI OVDE ZA PRIJAVU

Cilj programa „Hackathon“ je da omogući stvaranje povoljnih uslova i povoljno okruženje za mlade dajući im priliku da uoče probleme sa kojima se lokalne zajednice suočavaju, koncipiraju, dizajniraju, planiraju i implementiraju transparentna i održiva i inkluzivna rešenja. Time oni postaju vidljiv akter u svojoj lokalnoj zajednici i bivaju prepoznati kao nosioci pozitivnih promena.

Mladi koji se budu prijavili imaće priliku da tokom trajanja projekta prođu niz savetovanja i treninga prema konceptu socijalnog mentorstva sa ciljem samoaktualizacije pojedinca uz vođenje računa o okruženju i svim relevantnim spoljnim uslovima, kao i potpuno uključivanje u zajednicu.

Nakon perioda pripreme, biće organizovana dva Hackathona. Jedan u Pirotu i jedan u Kragujevcu. Nakon izbora najboljih rešenja, pobednički timovi će dobiti priliku da svoja rešenja implementiraju. Nakon perioda implementacije, timovi će biti pozvani na završni događaj kada će biti izabran ukupan pobednik.

Projekat finansira Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) https://germancooperation.rs/