Turning Digital platforma za e-učenje je otpočela sa radom

January 3, 2023
January 3, 2023 BIPS

Srećni smo što možemo da objavimo da je platforma TurningDigital.net pokrenuta!

Ova platforma je razvijena u okviru projekta „Turning Digital“ sa ciljem stvaranja besplatnog online prostora koji će pomoći u podizanju kvaliteta e-učenja odraslih na međunarodnom nivou kroz unapređenje kapaciteta edukatora odraslih da prihvate inovativne digitalne alate i prilagode svoj rad digitalnom okruženju. Turning Digital platforma takođe omogućava sticanje profesionalnih kompetencija odraslim učenicima i pomaže u podizanju svesti o značaju metoda e-učenja kao alata za stvaranje uslova za zapošljavanje odraslih na sve konkurentnijem tržištu rada.

Platforma sadrži dva različita čvorišta za dva ključna aktera e-učenja za odrasle: edukatore i učenike. Edukatorski centar donosi edukatorima i pružaocima obrazovanja besplatan interaktivni vodič korak po korak za poboljšanje njihovih veština u prenošenju postojećih nastavnih planova i programa u online okruženju i prebacivanju njihovog rada u digitalni format. Learners Hub (deo platform namenjen učenicima) sadrži besplatne onlajn nastavne planove i programe koje su razvili i dele edukatori odraslih koji su dostupni svim zainteresovanim ljudima.

Projekat „ Turning Digital “ sufinansira Evropska unija.