Tvoj Karijerni Put

December 15, 2021
Posted in Projekti, Vesti
December 15, 2021 BIPS

Projekat “Tvoj karijerni put” je završen. Osmišljen kao direktan odgovor na probleme i izazove sa kojima se suočavaju mladi sa teritorije Grada Kragujevca okupio je veliki broj mladih koji su učestvovali na različitim aktivnostima koje su usmerene na planiranje karijere.

Cilj programa je da doprinese unapređenju položaja i kvaliteta života mladih sa teritorije Grada Kragujevca kroz unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti.

Specifični cilj projekta je pružanje podrške mladima sa teritorije Grada Kragujevca u izboru karijere i unapređenje njihovih veština i kompetencija u skladu sa zahtevima tržišta rada pri čemu  je poseban akcenat stavljen na mlade žene, mlade iz ruralnih sredina, mlade Rome u druge posebno ranjive grupe mladih koji se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom na tržištu rada.

Projekat je okupio veliki broj mladih nudeći širok spekatar programa kao vidi direktne podrške. Tokom trajanja projekta 60 mladih je učestvovalo na sesijama grupnog karijernog vođenja i savetovanja, 80 mladih na sesijama individualnog vođenja i savetovanja, 40 mladih sprovelo Basic check testiranje, 15 mladih pohađalo preduzetničku obuku u kreativnim industrijama a za 50 mladih je organizovana prezentacija zanimanja iz oblasti kreativnih industrija.

Veliki podršku u realiziciji nam je pružila kompanija Lioneight d.o.o. (https://www.lioneight.com/) koja je pružila šansu mladima da se upoznaju sa zanimanjima koja kako globalno tako i kod nas postaju dominanatna.

Projekta je finansiran budžetskim sredstvima Grada Kragujevca (www.kragujevac.rs)