Uspešan završetak još jednog ciklusa BIPS Premium Food Hub-a

February 18, 2020
February 18, 2020 BIPS

Ponosni smo na još jednu „generaciju“ korisnika BIPS Premium Food Hub-a, koja je uspešno dovela do kraja svoje učešće u habu i unapredila svoje poslovanje. Tokom 2019. godine, radili smo sa šest kompanija i dva socijalna preduzeća i pružili im usluge iz četiri ključne oblasti: tehnologija, dizajn, pristup tržištu i pristup izvorima finansiranja. Nakon 8 meseci rada, sa ponosom vam predstavljamo naše rezultate:
• Prosečan prihod prihod kompanija-korisnica povećan za 102% u odnosu na period neposredno pre ulaska u hab.
• Uspostavljena saradnja sa 20 domaćih i sedam međunarodnih kupaca,
• Razvijeno 17 novih proizvoda,
• Organizovan nastup na pet sajmova,
• Izvršena analiza tržišta premium hrane i međunardnih biznis modela za podršku proizvođačima hrane,
• Preko 150 dana konsultantske podrške pruženo kompanijama-korisnicama,
• Razvijen nov promo materijal i strategija za nastup na tržištu za nove proizvode,
Svim korisnicima želimo mnogo sreće u daljem radu i radujemo se novoj godini u novoj generaciji u BIPS Food Hub-u.

We are proud to present another generation of graduates of BIPS Premium Food Hub. In 2019, we worked with six companies and two social enterprises and provided services in four key areas: technology, design, access to market and access to finance. After eight months of the program, we are proud to present our results:
• Average income of the beneficiaries increased by 102% compared to before entering the Hub,
• Established cooperation with 20 domestic and seven international buyers,
• 17 new products developed,
• Organized presentation on five specialized fairs,
• Implemented analysis on premium food market and international hub business models for food producers,
• More than 150 days of expert support provided,
• New promo material and market penetration strategy developed.
To all our beneficiaries, we wish all the best in their future work! To the new generation of BIPS Food Hub companies, we say “Welcome”!