NAJAVA NOVOG POZIVA ZA REALIZACIJU PLAĆENIH OBUKA NA RADNOM MESTU ZA MLADE NEZAPOSLENE U KRAGUJEVCU I OKOLINI

August 27, 2018
August 27, 2018 BIPS

Projekat ‘’Znanjem do posla’’  je četvorogodišnji partnerski projekat Vlada Švajcarske i Srbije za podizanje zapošljivosti i zaposlenosti mladih. Projekat se sprovodi u pet gradova u Srbiji – Kragujevcu, Kruševcu, Pirotu, Novom Pazaru i Knjaževcu, uz finansijsku podršku Švajcarske organizacije za razvoj i saradnju SDC.

Business Innovation Programs, kao deo konzorcijuma FORUMKG, od strane nacionalnog projektnog tima zadužen je za implementaciju projekta i realizaciju planiranih aktivnosti usmerenih na mlade na teritoriji Šumadijskog okruga.

U prošlogodišnjem segmentu realizacije projekta uz uspešnu saradnju sa kompanijama i trening provajedrima,  uključili smo 134 nezaposlenih, mladjih od 30 godina, koji su prošli  plaćene programe obuka na radnom mestu. Programi su realizovani za 10 deficitarnih zanimanja (Tehničar grafičke dorade, CNC operater, Operater unutrašnjeg transporta, Specijalista prodaje, Kovač, Vaspitač, Somelijer, Kalioničar, Java i JavaScript developer i Knjigovođa) u 28 kompanija na teritoriji Kragujevca. Odmah nakon završenih obuka, 69 polaznika se zaposlilo, u kompanijama u kojima se praktična obuka realizovala. Očekujemo da će se preostlih  66 mladih praktikanata , sa unapređenim znanjem i veštinama, zaposliti u narenom periodu.

U okviru implementacije obuka na radnom mestu izrađeni su planovi i programi obuka po švajcarskoj SKA metodologiji, a u skladu sa standardima Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja R. Srbije. Pored obuka na radnom mestu, u kompanijama je organizovan i poseban trening za mentore u kompanijama – zaposlene koji su direktno radili sa polaznicima. Obučeno je 48 mentora kako bi što efikasnije prenosili znanje i veštine polaznicima. Mentori ostaju kompanijama kao važan resurs, koji će doprineti da neke od problema sa pronalaženjem adekvatnih zaposlenih i sami rešavaju. Takođe kompanjama je deo troškova realizacije praktične obuke finansiran od strane Projekta.

U narednom periodu nas očekuje novi poziv koji će ponovo pružiti mogućnost kompanijama da dodju do ljudskih resursa koji su u potpunosti u skladu sa njihovim standardima i potrebama, sa jedne strane, i mladim nezaposlenim sa tržišta rada da steknu nova i unaprede postojeća znanja i veštine, te tako dođu do zaposlenja, sa druge strane.

Više informacija o novim programima obuke možete pronaći, prateći našu Facebook ili Instagram stranicu – Business Innovation Programs Srbija.

Pozivamo sve mlade ljude, koji traže posao i žele da steknu tržišno konkurentna znanja i veštine, da nam se jave i iskažu svoje interesovanje za učešće u novom ciklusu obuka na radnom mestu.

Telefon za kontakt je: 060/440-5569.

Takođe možete nam pisati i mailom na forumkg@gmail.com.