IZABRANI KORISNICI PROGRAMA DIZAJN HAB ZA PREMIJUM HRANU

May 1, 2018
Posted in PFDH, Vesti
May 1, 2018 BIPS

USAID Competitive Economy Project

Projekat: Dizajn hab za premijum hranu Izveštaj o procesu selekcije korisnika

Proces selekcije se sastojao iz sledećih koraka:

1. Javni poziv – objavljen 1.03.2019. godine.

2. Prijava zainteresovanih – otvorena od 1.03.2018. do 25.03.2018.god. Tokom ovog perioda, primljeno je ukupno 57 aplikacija.

3. Prvi krug selekcije je obavljen na osnovu aplikacionih formulara i prateće dokumentacije i 20 aplikacija je odabrano za dalje ocenjivanje. Prvi krug selekcije je sproveden u periodu 26.03.-28.03.2018. god.

4. Drugi krug selekcije je obavljen na osnovu aplikacionih formulara i prateće dokumentacije. Komisija sastavljena od glavnih eksperata za tehnologiju, dizajn, pristup tržištu i pristup izvorima finansiranja je odabrala 10 aplikanata koji su pozvani na intervju.

5. Treći krug selekcije – intervjui su obavljeni sa 10 aplikata, 4.04.2018. godine u prostorijama haba u Kragujevcu. Komisija je imala pet članova: a. Marijana Simić, glavni ekspert za procenu potreba i hab model b. Zdravko Šumić, glavni ekspert za tehnologiju c. Suzana Pavlović, glavni ekspert za pristup tržištu d. Filip Popović, glavni ekspert za dizajn e. Nebojsa Simic, glavni ekspert za pristup izvorima finansiranja

6. Odabir korisnika – na osnovu intervjua i prema odluci Komisije, šest kompanija je odabrano za učešće u programu:

  • Urbani farmer, Beograd
  • DMV Rawfood, Beograd
  • Truff Truff, Novi Sad
  • Poljubac prirode (Bernstein doo), Irig
  • Stanišić Bio, Veternik
  • Kiri 123, Pancevo

Prezentacije: