O Premium food design hub programu

Projekat Dizajn hab za premijum hranu sprovodi Business Innovation Programs, uz podršku programa USAID Competitive Economy Project / USAID projekat za konkurentnu privredu. Projekat se sprovodi već drugu godinu zaredom i obuhvatio je ukupno 14 kompanija.

Cilj projekta je da doprinese uspostavljanju sistemskog pristupa za unapređenje konkurentnosti prehrambene industrije u Srbiji kako bi se podržao rast zasnovan na izvozu i veća integracija sa evropskim i globalnim tržištem. Kako bi se ovo postiglo, u okviru projekta će biti uspostavljen nov poslovni model zasnovan na saradnji između vodećih aktera iz sektora maloprodaje i ugostiteljstva i sistemu podrške za proizvođače premium prehrambenih proizvoda.

Projekat ima četiri komponente:

 1. Utvrđivanje potražnje sektora maloprodaje i ugostiteljstva za premium prehrambenim proizvodima
 2. Uspostavljanje poslovnog modela zasnovanog na modelu haba za podršku proizvođačima premium prehrambenih proizvoda
 3. Sprovođenje programa podrške za izabrane korisnike
 4. Uspostavljanje dugoročne saradnje između izabranih korisnika i aktera iz sektora maloprodaje i ugostiteljstva, kao i veze sa međunarodnim tržištima

Projekat će podržati najmanje pet proizvođača premium prehrambenih proizvoda kroz obezbeđivanje prostora za rad u inkubatorima u Kragujevcu i Beogradu, kao i podršku eksperata u četiri ključne oblasti:

 • Unapređenje tehnologije proizvodnje – korisnici će imati prilike da rade sa vrhunskim ekspertima sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, kako bi unapredili kvalitet svojih proizvoda i prilagodili ih potražnji na tržištu;
 • Unapređenje dizajna proizvoda, pakovanja i promo materijala – iskusni dizajneri će raditi sa korisnicima i pomoći im da naprave zanimljive vizuelne identite, pakovanja i promo materijale za svoje proizvode;
 • Podršku za ulazak na domaće i inostrano tržište kroz partnerstvo sa vodećim maloprodajnim lancima, HoReCa akterima i izvoznicima – projekat će obezbediti kontakt sa vodećim maloprodajnim lancima u Srbiji, predstavnicima ugostiteljske industrije, kao i agentima za izvoz premium prehrambenih proizvoda iz Srbije;
 • Pristup izvorima finansiranja za unapređenje poslovanja – kroz projekat će biti pokrenuta kreditno-garantna linija, a za korisnike će biti organizovani treninzi i informisanje iz finansijskog menadžmenta i povezivanje sa potencijalnim investitorima i izvorima kapitala.

Izabrani korisnici proći će kroz posebno osmišljen program u trajanju od 8 meseci, koji će se sastojati od sledećih komponenti:

 • Prostor za rad u inkubatorima u Beogradu i Kragujevcu. U okviru inkubatora, korisnicima će biti na raspolaganju kancelarijski prostor, opremljen računarskom opremom, 3D skenerima i štampačima, softverom za dizajn i modelovanje procesa, profesionalni fotografski studio, kao i prostor za sastanke i konferencije idr.
 • Ekspertska podrška iz četiri ključne oblasti: tehnologija proizvodnje, dizajn, pristup tržištima i pristup izvorima finansiranja. Renomirani eksperti iz ove četiri oblasti će, zajedno sa korisnicima, razviti individualne planove razvoja njihovih proizvoda i poslovanja i napraviti planove rada kako bi raditi sa korisnicima pojedinačno
 • Veza sa najvećim maloprodajnim lancima u zemlji, kao i ključnim akterima iz ugostiteljskog sektora
 • Učešće na nacionalnim i međunarodnim sajmovima, konferencijama i relevantnim događajima na kojima će korisnici moći da predstave svoje prozvode i uspostave saradnju sa potencijalnim kupcima
 • Pomoć pri ugovaranju prodaja
 • Veza sa ključnim posrednicima i pristup kanalima za izvoz premium prehrambenih proizvoda
 • Pristup izvorima finansiranja za unapređenje poslovanja

Nakon ovog programa, svi korisnici će razviti nove prototipe svojih proizvoda, uključujući različite varijetete, veličine, pakovanja, etikete, promo materijal itd. Takođe, korisnici će biti u prilici da nove proizvode ponude potencijalnim kupcima, odnosno vodećim maloprodajnim lancima, akterima iz ugostiteljskog sektora, kao i izvoznicima premijum hrane, putem direktnih kontakata, učešćem na sajmovima i konferencijama, kao i drugim relevantnim događajima.