Završen projekat „Međusektorska podrška za pametan rast MSP u centralnoj Srbiji“

December 21, 2020
Posted in Projekti
December 21, 2020 BIPS

Realizaciju projekta „Međusektorska podrška za pametan rast MSP u centralnoj Srbiji“ je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije kroz program EU Pro. Projekat je sproveden u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom iz Kragujevca.

Glavni cilj projekta je jačanje održivosti i konkurentnosti MSP kroz intervencije koje doprinose poboljšanju procesa i kvaliteta proizvoda i / ili usluga.

Glavne aktivnosti na projektu su konsultantska podrška kompanija u četiri ključne oblasti za unapređenje poslovanja, QMS obuke za kompanije i konsultanstska podrška uvođenju i sertifikaciji standarda.

Rezultati:

10 kompanija je dobilo podršku u oblasti dizajna pakovanja I promotivnog materijala, pristupa tržištima I izvorima finansiranja, menadžmenata ljudskih resursa I proizvodnog I procesnog menadžmenta.

19 firmi je pohađalo šest QMS obuka sa ciljem unapređenja procesa, usluga I proizvoda u cilju usaglašavanja sa ciljanim ISO standardom.

5 kompanija je uz podršku projekta dobilo odgovarajući standard iz kategorije ISO 9001

30 učesnika iz obrazovnog sektora, javnog I privatnog sektora okupljeno na javnoj diskusiji sa ciljem promovisanja važnosti QMS u poslovanju.

Prezentaciju projekta i ostvarenih rezulta možete pogledati/preuzeti klikom na link ispod:

Prezentacija finalna konferencija 18.12.2020